სტატიები

მეთოდის მიღმა #2
ნი ნო ტაჩი წყარო: https://aikidotakemusu.org/au-dela-de-la-methode-2/ სწორხაზოვანი სუბურის პირველი დარტყმა (შდრ. « მეთოდის მიღმა #1) ძალიან ჰგავს უჩი ტაჩის ხმლის გედანის ბლოკირებას, რაც
მეთოდის მიღმა #1
ნი ნო ტაჩი წყარო: https://aikidotakemusu.org/au-dela-de-la-methode-1/ ამ ვიდეოში ნაჩვენებ სავარჯიშოს საიტო სენსეის მეთოდის მიხედვით ნი ნო ტაჩი ეწოდება. იგი უნდა განვიხილოთ,
TAI-ს წარდგინება
წყარო: https://aikidotakemusu.org/presentation-de-tai/ ვინც უარს ამბობს მეტოქეობაზე, ის ყოველგვარ კრიტიკასაც გაურბის – ლაო ძი. დისციპლინა, რომელიც ჩვენს დროში აიკიდოს სახელით ისწავლება,